Uniteh+
Ukr | Rus | Eng
Головна  //  Програмні продукти  //  Комерційні продукти  //  Система управління людськими ресурсами Uniteh Human Resource Management

Система управління людськими ресурсами Uniteh Human Resource Management

Система управління людськими ресурсами Uniteh Human Resource Management
Програмне забезпечення для автоматизації кадрової роботи підприємства у всіх його аспектах. Системність і комплексний підхід при розробці Uniteh Human Resource Management дозволили створити програмний продукт, який забезпечує гнучкі налаштування під потреби кожного підприємства.

Uniteh HRM (Human Resource Management) це комплексне програмне забезпечення управління людськими ресурсами на підприємстві.

Функціональні блоки Uniteh HRM.

 • Кадрове діловодство, яке відповідає діючому законодавству України та містить підсистеми:
  • ведення карток персоніфікованого обліку, ведення історії змін по карточці
  • автоматичне формування наказів,
  • архів кадрових документів,
  • інформаційно-пошукова система для роботи з документами,
  • формування статистичної звітності,
  • ведення карток інвалідів, ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС.
 • Система ведення штатного розкладу у відповідності до ієрархічної структури підприємства.
 • Система обліку використання робочого часу табельний облік.
 • Система планування відпусток на підприємстві.
 • Система закритих для редагування та відкритих довідників (святкових днів, категорій персоналу, професій, кваліфікації, посад і таке інше).

Архітектура системи Uniteh HRM.

Uniteh+ HRM побудована за схемою дворівневої архітектури клієнт-сервер. Серверна частина базується на СУБД Oracle 9i. Клієнтські робочі місця працюють на платформі Windows.

Версії продукту Uniteh HRM.

Uniteh HRM Standart Edition призначена для підприємства, що складається з однієї юридичної особи.

Uniteh HRM Enterprise Edition призначена для підприємства, яке складається з декількох юридичних осіб з єдиною системою управління та звітності.

Список документів, які підтримує система.

Основні облікові кадрові документи.

 • Особовий листок картка із описом усіх документів, що стосуються цього працівника.
 • Особова картка за формою П2.
 • Додаток до особової картки, що містить документи.
 • Записи про нагородження.
 • Записи про атестацію.
 • Таблиця призначень та переміщень, що заповнюється автоматично за результатом проведення наказів.
 • Документ-довідник, що описує посаду штатного розпису.
 • Документ штатна одиниця, який пов'язаний з періодом, на який він є дійсний, та з формою господарювання.
 • Штатний розпис, який пов'язаний з періодом, на який він є дійсний, та з формою господарювання.
 • Документ, що описує ієрархічну структуру підприємства та його підрозділів.
 • Документ, у якому ведеться інформація про курси Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів .
 • Документ, у якому ведуться залишки для щорічних і додаткових до щорічних відпусток (різниця між наданими днями і днями, що належать за законом).
 • Документ, у якому ведеться різноманітний стаж працівників: безперервний і загальний, загальний і безперервний у галузі і на даному підприємстві.
 • Довідка з місця роботи.
 • Документ для обліку спеціальності за дипломом.

Розпорядчі документи з кадрових питань

 • Багатопунктовий наказ, що містить різноманітні кадрові операції.
 • Наказ про прийом на роботу за формою П1.
 • Наказ про переведення на іншу роботу за формою П5.
 • Наказ про звільнення з роботи за формою П8.
 • Наказ про надання щорічної відпустки за формою П6.
 • Виписка з багатопунктового наказу.
 • Наказ про суміщення посад на одному підприємстві.
 • Наказ про увільнення з сумісної посади на одному підприємстві.
 • Груповий наказ про нагородження.
 • Груповий наказ про звільнення працівників за однаковою статтею.
 • Наказ про продовження контракту з працівником.
 • Наказ про розірвання контракту з працівником.
 • Груповий наказ про продовження контракту з працівниками.
 • Наказ про встановлення надбавки.
 • Наказ про грошове преміювання.
 • Введення штатних одиниць у штатний розпис.
 • Виведення штатних одиниць із штатного розпису.

Довідково-інформаційні документи

 • Тривалість відпустки за категоріями.
 • Види відпусток.
 • Категорії персоналу.
 • Категорії військового звання.
 • Склад військ.
 • Причини звільнення з роботи.
 • Причини стягнення.
 • Причини нагородження.
 • Найменування нагороди.
 • Оплата праці .
 • Причини зміни обліку.
 • Вид переведення на іншу роботу.
 • Володіння мовами.
 • Класифікатор професій.
 • Види надбавок до штатного розпису.
 • Групи військового звання.
 • Умови праці.
 • Класифікатор наукових ступенів.
 • Класифікатор наукових звань.
 • Класифікатор спеціальностей за дипломами.

© 2005-2022, Copyright Uniteh + +380 44 531-14-77