Uniteh+
Ukr
Головна  //  Програмні продукти  //  Автоматизація державних структур  //  АРМ бухгалтера бюджетної організації Unitex Accounting Systems (UAS)

АРМ бухгалтера бюджетної організації Unitex Accounting Systems (UAS)

АРМ бухгалтера бюджетної організації Unitex Accounting Systems (UAS)
Програмне забезпечення призначено для виконання логічно завершеного переліку функцій бухгалтерського обліку. "АРМ бухгалтера бюджетної організації" базується на основі операційної системи Linux та дозволяє організувати роботу в локальній мережі до 50 робочих місць. Інструкція користувача передається в електронному варіанті.

1. Загальні питання

1.1. Програмне забезпечення призначено для виконання логічно завершеного переліку функцій бухгалтерського обліку. “АРМ бухгалтера бюджетної організації" базується на основі операційної системи Linux та дозволяє організувати роботу в локальній мережі до 50 робочих місць. Інструкція користувача передається в електронному варіанті.

1.2. Супроводження виконується шляхом телефонних консультацій, через Internet по e-mail та виїзд спеціалістів на майданчик Замовника.

2. “АРМ бухгалтера бюджетної організації "

2.1. “АРМ бухгалтера бюджетної організації" включає програмні і технічні засоби, що дозволяють автоматизувати основні види діяльності працівників бухгалтерії: розрахунок заробітної плати для окладної форми оплати праці (Зарплата), облік основних засобів (ОЗ), облік малоцінних швидкозношуваних матеріалів (МЦ), облік канцтоварів (КЦ), облік касових та банківських операцій, формування звітності.

Основою системи є автоматизація процедури вводу первинних документів та їх рознесення по рахунках бухгалтерського обліку. На основі введених бухгалтерських операцій формуються документи (баланс, головна книга, меморіальні ордери, оборотні відомості, касова книга, тощо).

2.2. АРМ складатиметься з декількох підсистем, які пов'язані між собою, що дає можливість реалізувати гнучку систему вводу первинних документів та їх обліку.

2.3 Підсистема "Банк"

Забезпечує ввід, зберігання і облік платіжних документів, створення бухгалтерських проводок з їх автоматичним рознесенням в 2-й, 3-й, 4-й, 6-й і 8-й меморіальні ордери, рознесення сум по кодах касових видатків (КЕКВ), формування на екрані і в паперовому вигляді відповідних документів.

2.3.1 Режими вводу інформації

 • Кредитові платіжні доручення - облік безготівкових коштів, які перераховуються з банківських розрахункових рахунків установи.
 • Дебетові платіжні доручення - облік безготівкових коштів, які надходять на банківські розрахункові рахунки установи

2.3.2 Формування документів

 • Формування документу "Журнал реєстрації платіжних доручень". Журнал формується на основі вказаних користувачем розрахункового рахунку, дати або періоду дат.
 • Формування "Платіжного доручення". Формується платіжне доручення згідно форми N 0410001.
 • Формування файлів експорту для системи Банк-Клієнт по кредитовим платіжними дорученнями за день і по заданому кредитовому платіжному дорученню для перерахування грошей на картки співробітників.

2.3.3 Режими пошуку і обробки інформації

 • Формування переліку платіжних доручень на основі вибраного розрахункового рахунку, періоду і ознаки в платіжному дорученні.
 • Автоматичний розрахунок залишків і надходжень за вказаний період на вибраному розрахунковому рахунку.
 • Автоматичне сортування платіжних доручень по даті документу.

2.4 Підсистема "Каса"

Забезпечує ввід, зберігання і облік касових ордерів, створення бухгалтерських проводок з їх автоматичним рознесенням в 1-й, 2-й, і 8-й меморіальні ордери, рознесення сум по кодах касових видатків (КЕКВ), формування на екрані і в паперовому вигляді відповідних документів.

2.4.1 Режими вводу інформації

 • Прибуткові касові ордери - облік готівкових коштів, які надходять в касу.
 • Видаткові касові ордери - облік готівкових коштів, які видаються з каси.

2.4.2 Формування документів

 • Формування "Касової книги". Касова книга формується на основі вказаної дати або періоду дат.
 • Формування "Прибуткового касового ордера". Формується касовий ордер згідно форми N КО-1.
 • Формування "Видаткового касового ордера". Формується касовий ордер згідно форми N КО-2.
 • Формування "Платіжної відомості". Формується платіжна відомість на основі видаткового ордеру.

2.4.3 Режими пошуку і обробки інформації

Автоматичне сортування касових ордерів за датою документу.

2.5 Підсистема "Робота з Контрагентом"

Забезпечує ввід, зберігання і облік документів, які є основою до перерахування безготівкових коштів з розрахункових рахунків установи на придбання товарів або здійснення послуг, а також документів, на основі яких списуються безготівкові кошти, перераховані на здійснення послуг, створення бухгалтерських проводок і їх автоматичне рознесення в 4-й і 6-й меморіальні ордери, а також рознесення сум по кодам фактичних видатків (КЕКВ).

2.5.1 Режими вводу інформації

 • Виконані роботи - облік документів, на основі яких списуються безготівкові кошти, перераховані на здійснення послуг.
 • Документи підстави - облік документів, які являються основою для перерахування безготівкових коштів.

2.5.2 Режими пошуку і обробки інформації

Автоматичне сортування документів, на основі яких списуються безготівкові кошти, перераховані на здійснення послуг за датою документу.

2.6 Підсистема "Підзвітні особи"

Забезпечує ввід, зберігання і облік авансових звітів, документів на основі яких списуються готівкові кошти, які видані підзвітним особам на здійснення послуг, а також документів, перерахування безготівкових коштів підзвітним особам (через банкомати) на придбання товарів або послуг і т.п., створення бухгалтерських проводок і їх автоматичне рознесення в 2-й і 8-й меморіальні ордера, а також рознесення сум по кодам фактичних видатків (КЕКВ), формування на екрані і в паперовому вигляді відповідних документів.

2.6.1 Режими вводу інформації

 • Банкомат (Кредитова платіжка) - облік документів, що відображають перерахування безготівкових коштів підзвітним особам на придбання товарів або послуг.
 • Чеки - облік документів, на основі яких списуються грошові кошти, які видано підзвітним особам на здійснення послуг.
 • Авансові звіти - облік авансових звітів.

2.6.2 Формування документів

Формування "Платіжної відомості". Формування файлу експорту для системи Банк-Клієнт для перерахування підзвітним особам коштів на банківську картку.

2.6.3 Режими пошуку і обробки інформації

Автоматичне сортування документів, на основі яких списуються кошти, які видані підзвітним особам на здійснення послуг за датою документу.

2.7 Підсистема "Засоби"

Призначена для обліку засобів придбання або отриманих безкоштовно установою і забезпечує ввід, зберігання і облік прибуткових і видаткових накладних, облікових карток, нарахувань зносу, нарахування індексації засобів, зміну матеріально відповідальних осіб, документів списання, створення бухгалтерських проводок і їх автоматичне рознесення в 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й , 13-й і 17-й (без номеру) меморіальні ордери, а також рознесення сум по кодах фактичних видатків (КЕКВ), формування на екрані і в паперовому вигляді відповідних документів.

Під засобами маються на увазі основні засоби, необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані товари, матеріали та продукти харчування, цінні папери.

2.7.1 Режими вводу інформації

 • Прибуткова накладна - облік документів, які відображають надходження засобів на інвентарний облік установи.
 • Видаткова накладна - облік документів, які відображають вибуття засобів з інвентарного обліку установи
 • Картки найменувань - облік засобів за їх найменуванням та вартістю.
 • Облікові картки - облік інвентарних та групових карток.
 • Списання засобів - облік документів списання засобів.
 • Знос засобів - облік карток нарахування зносу засобів.
 • Індексація засобів - облік карток нарахування індексації засобів.
 • Зміна МВО — облік карток зміни матеріально-відповідальної особи.

2.7.2 Формування документів

 • "Прибуткова накладна". Формування прибуткової накладної надходження засобів на облік установи.
 • "Видаткова накладна". Формування видаткової накладної вибуття засобів з обліку установи.
 • "Інвентарна картка". Формування інвентарної картки обліку основних засобів - форма N ОЗ-6 (бюджет), N ОЗ-9(бюджет).
 • "Звіт про розрахунок зносу". Формування звіту про розрахунок зносу основних засобів за вказану дату нарахування зносу.
 • "Звіт про розрахунок індексації". Формування звіту про розрахунок індексації засобів за вказаною датою нарахування індексації.
 • "Оборотна відомість засобів". Формування оборотної відомості засобів по рахунках обліку за вказаний обліковий період.
 • "Інвентаризаційна відомість". Формування інвентаризаційного опису (відомості звірки) по матеріально відповідальних особах і рахунках обліку.
 • "Наявність засобів по облікових картках". Формування інвентаризаційної відомості з введених облікових карток по групах обліку засобів за вказаний період і для вказаної матеріально - відповідальної особи.
 • "Наявність засобів по МВО". Формування відомості про наявність засобів по рахунках обліку на вказану дату і для вказаної матеріально - відповідальної особи.
 • "Рух матеріальних цінностей". Формування накопичувальної відомості про рух основних засобів, матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів і т.п. на вказану дату.
 • "Річна звітність по ОЗ". Формування накопичувальної відомості про рух основних засобів на вказану дату форма N 5.
 • Формування "Річна звітність по МЦ". Формування накопичувальної відомості про рух матеріальних цінностей на вказану дату - форма N 6.
 • "Річна звітність по Недостачах". Формування накопичувальної відомості про недостачу та розкрадання грошових коштів та матеріальних цінностей на указаною дату - форма N 15.
 • "Формування відомості". Формування місячної відомості видачі канцтоварів працівникам установи за вказаний місяць.

2.7.3 Режими автоматичного розрахунку засобів

 • Автоматичний розрахунок зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за вказану дату.
 • Автоматичне видалення карток нарахування зносу за вказану дату.
 • Автоматичний розрахунок індексації засобів за вказану дату і на вказану суму або коефіцієнт індексації.
 • Автоматичне видалення карток нарахування індексації за вказану дату.
 • Автоматична зміна відповідальної особи на вказану дату, МВО та рахунок.

2.8. Підсистема “Звітність”

Забезпечує формування основної бухгалтерської звітності та створення бухгалтерських проводок вручну.

2.8.1. Режими вводу інформації:

створення бухгалтерських проводок в ручному режимі;

2.8.2. Формування звітності:

 • формування балансу;
 • формування головної книги.
 • формування меморіальних ордерів:
 • № 1 - Накопичувальна відомість за касовими операціями;
 • № 2 - Накопичувальна відомість руху коштів загального фонду;
 • № 3 - Накопичувальна відомість руху коштів спеціального фонду;
 • № 4 - Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебеторами;
 • № 5 - Заробітна плата;
 • № 6 - Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами;
 • № 8 - Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами;
 • № 9 - Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів;
 • №10- Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних матеріалів;
 • № 13 - Накопичувальна відомість витрачання матеріалів;
 • № 17 - Меморіальний ордер N17;
 • формування оборотних відомостей;

2.9. Облік кошторису установи по бюджетних асигнуваннях забезпечує облік інформації по касових та фактичних видатках у виразу КЕКВ, та формування звітності:

 • "Звіт про використання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях" (Форма №2);
 • "Звіт про використання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях" (місячний звіт);
 • Звіт касових та фактичних видатків за окремими видами КЕКВ;
 • Книга обліку асигнувань та видатків;
 • Картка аналітичного обліку (касових видатків, фактичних видатків, отриманих асигнувань);

2.10. Підсистема “Зарплата”

Виконує розрахунок заробітної плати для окладної форми оплати праці.

2.10.1. Режими формування та вводу інформації:

 • введення карток персонального обліку і особових рахунків працівників;
 • облік постійних нарахувань та утримань по кожному працівникові;
 • введення низових довідників: нарахувань-утримань, мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, пільг, коефіцієнтів розрахунку відпусток курсів та матеріальної допомоги, рангів, граничних сум ФОП, нарахувань на ФОП, стандартних бухгалтерських операцій, посад та відділів;
 • введення нарахувань та утримань в таблицю поточного розрахунку;
 • формування та введення табеля обліку робочого часу. Використовується автоматичний контроль планових робочих днів з фактичними;
 • формування та переформування календаря з урахуванням святкових та вихідних днів;
 • налаштування календарю згідно планового графіку робочих днів з урахуванням перенесених вихідних, що припадають на святкові дні;

2.10.2. Режими розрахунку:

 • розрахунок заробітної плати по основній і сумісницькій посадах. Розрахунок постійних нарахувань і утримань по одному і всіх працівниках за поточний, попередній і майбутній періоди;
 • розрахунок постійних відсоткових нарахувань які залежать від інших видів нарахувань. розрахунок постійних відсоткових нарахувань, відсоток яких змінюється в середині місяця.
 • розрахунок постійних утримань - прибуткового податку, військового збору, профспілкового збору, утримання по судовому рішенню (аліментів).
 • режим автоматичного перерахунку зарплати за попередні розрахункові періоди по одному працівнику та по всій таблиці працівників.
 • розрахунок оплати лікарняних листів, щорічних відпусток, матеріальної допомоги, учбових відпусток, курсів підвищення кваліфікації;
 • автоматичне формування бухгалтерських проводок по заробітній платі на підставі зробленого розрахунку;
 • формування 5 Меморіального ордеру на підставі сформованих бухгалтерських проводок;
 • нарахування в розмірі посадового окладу по кожному працівникові;
 • моделювання виплати авансу;
 • перерахунок прибуткового податку за вказаний період (рік), формування форми №3 та додатку №11 про результат річних перерахунків прибуткового податку з громадян;
 • режим переходу на наступний розрахунковий період з формуванням вихідних залишків по працівникам.

2.10.3. Формування звітності:

 • складання та формування штатного розпису;
 • розрахункова-платіжна відомість по зарплаті, авансу, премії, разовим виплатам та ін.;
 • виплата заробітної плати по касі і банкомату - створення видаткового касового ордера або кредитового платіжного доручення зі списком працівників з подальшим формуванням файлу-експорту до Банк-Клієнту;
 • формування індивідуальних розрахункових листків;
 • формування звітів по нарахуваннях та утриманнях;
 • розрахункова відомість по зарплаті;
 • довідки про доходи для житлових субсидій;
 • довідка про доходи для нарахування пенсії;
 • зведена розрахункова відомість на премію поточного або минулого місяця;
 • формування розподілу працівників за розмірами ЗП та чисельністю і фондом оплати праці;
 • довідка про нарахування на фонд заробітної плати;
 • довідка по фонду оплати праці з розбивкою по державних службовцях, службовцях та обслуговуючому персоналу;
 • довідка про виплачені доходи і утриманні з них податки, Форма 1ДФ - формування даних за квартал на підставі архівної таблиці по заробітній платі. Імпортування даних з dbf-файлів із інформацією по пенсіонерах, з пенсій яких утримали прибутковий податок та військовий збір. формування вихідного файлу 1дф в DBF або XML форматі з можливістю копіювання його на Windows — машину;
 • формування dbf - файлів експорту по нарахуванням єдиного внеску з подальшим копіюванням їх на Windows - машину для АРМ Медок
 • довідка по заробітній платі за 12 місяців;
 • довідка про виплачені доходи і утримані з них податки для сумісників (Форма №2).

2.11. Підсистема “Адміністрування” забезпечує надійну працездатність АРМу та має режими роботи:

 • відновлення прав доступу;
 • відновлення В-дерев;
 • закриття звітного періоду;
 • 2.12. Підсистема “Архівування” забезпечує архівування даних АРМу та роботу з цими даними. Режими підсистеми.
 • архівування інформації на зовнішні носії і жорсткий диск;
 • відтворення інформації з зовнішніх носіїв або жорсткого диску.
 • створення архівної бази АРМу.
 • перехід в архівну базу АРМу з можливістю перегляду документів архівного періоду без можливості її редагування, та формування звітів за архівний період.
 • видалення архівної бази АРМу.

2.13. Підсистеми “Діловодство і друкування” забезпечує формування та друк текстових документів та має режими роботи:

 • Формування текстових документів;
 • Друкування текстових документів на різноманітних типах принтерів.
 • Всі документи, створені в підсистемах АРМу, можуть бути збережені в базі даних в певному розділі підсистеми “Діловодство”. В підсистему також може бути імпортований довільний текстовий документ.
 • Всі документи, створені в АРМі, можуть бути надруковані на описаних в підсистемі “Друкування” і операційній системі принтерах. Можливість друку на конкретному принтері визначається наявністю апаратної українізації та “кодових” послідовностей для управління принтером.

© 2005-2020, Copyright Uniteh + +380 44 531-14-77